USB

USB TEAM                8G                   (Modem: E902)                        Chính hãng - Full VAT 05 Năm             65,000đ 

USB TEAM                16G                 (Modem: E902)                        Chính hãng - Full VAT 05 Năm             115,000đ  

USB TEAM                16G                 (Modem: D603)     Chống sốc, chống thấm nước     Chính hãng - Full VAT 05 Năm             130,000đ 

USB TEAM                16G                 (Modem: C143)                      Chính hãng - Full VAT 05 Năm             135,000đ

Giá: 65,000 VNĐ