LIÊN HỆ
+ CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH - ĐIỆN TỬ NHẬT SƠN
+ Địa chỉ: 561 Phan Chu Trinh, Tp Tam Kỳ, Quảng Nam.
+ Điện thoại: (0510) 628 7864 - 0903 010 534
+ Fax: (0510) 628 7864
+ E-mail: nhatsontek@gmail.com
+ URL: www.nhatsontek.com
+ Facebook: nhatsontek

GẦN NGÃ TƯ ĐƯỜNG: TÔN ĐỨC THẮNG & PHAN CHU TRINH
ĐỐI DIỆN NHÀ SÁCH NGUYỄN VĂN CỪ