Cable USB

Cable USB HAI ĐẦU GIỐNG NHAU 1.5m (Loại tốt, có lọc chống nhiễu)
 

Giá: 19,000 VNĐ